Preinscripció
2022 - 2023

educació infantil i educació primària

Una escola de recent posada en funcionament

Som una escola de recent posada en funcionament, això vol dir que els infants més grans de l'escola encara no estan cursant 6è (últim curs d'educació primària). El curs 2020-2021, la primera promoció està al nivell de 2n. Així doncs, actualment, a l'escola hi ha infants de P3, P4, P5, 1r i 2n. El curs vinent, 2021-2022 hi haurà a l'escola infants fins a tercer de primària, el següent fins a 4t i així successivament fins a completar tota l'etapa d'educació primària.

L'essència de l'escola

Els nostres principis

 1. La participació dels infants

  Aprendre a prendre decisions responsables i actuar des de la implicació i la corresponsabilitat, desenvolupant els valors democràtics i el pensament crític.

 2. L'acompanyament respectuós

  Acompanyem els infants creant un medi de confiança i de seguretat per a que puguin expressar i regular les seves emocions i sentiments. Escoltem les inquietuds i els interessos dels infants i fem emergir el desig d'aprendre creant situacions i obrint possibilitats a l'infant, des d'una intenció "mobilitzadora".

 3. L'escola inclusiva

  Estem compromeses en eliminar les barreres a l'aprenentatge i a la participació, per tal d'igualar les oportunitats de tothom. Descentralitzem la mirada per esdevenir una escola que no discrimini a ningú per qüestions de gènere, d’orientació afectivosexual, d’origen i cultural, familiar i funcional.

 4. L'aprenentatge amb sentit

  Quan parlem d'aprenentatge amb sentit, des d'un significat global, ens referim tan a l'ús dels sabers, com també a l'aprenentatge connectat a la interioritat de l'infant i en com donar forma a allò que l'habita.

 5. Les famílies

  Les famílies són les primeres. Des de l’equip educatiu respectem la cultura i la història familiar, amb una actitud lliure de judicis, reconeixent-les, i situant-nos al seu costat per compartir el repte que tenim en comú, amb disponibilitat i complicitat.

 6. Una comunitat transformadora

  Entenem la comunitat escolar com un agent de transformació social, oberta i vinculada a la comunitat educativa. A través del projecte de convivència de l’escola dinamitzem la participació implicant a tots els sectors de la comunitat.

Últimes noticies