L’AFI

Un espai on totes les famílies, sòcies o no, podem participar

L’Afi és l’Associació de les Famílies dels Infants de l’escola Entença. És un espai on totes les famílies, sòcies o no, poden participar i contribuir, des del seu lloc, a la consolidació del projecte pedagògic de l’escola i a l’enfortiment de tota comunitat.

D’acord amb el seus estatus, l’Afi té l’objectiu d’oferir suport i assistència a tota la comunitat educativa en tot allò que fa referència a l’educació dels infants de l’Escola. Les activitats promogudes des de l’AFI han d’estar sempre d’acord amb el projecte educatiu de l’escola, i tenen la finalitat de dotar de recursos per acompanyar el creixement dels infants.

Alhora, l’Associació dinamitza activitats comunitàries de lleure, cultura, participació, medi ambient… que enforteixen els vincles entre les persones que formen part de la comunitat educativa.

Tot plegat passa sobretot per mantenir en funcionament una estructura organitzativa que faciliti la participació de les famílies i d’altres membres de la comunitat educativa, en la vida de l’escola.

L’Afi s’organitza en quatre espais de participació diferenciats, però connectats:

 

  1. L’Assemblea com a espai de debat i decisió de tots els socis de l’AFI. Totes les famílies poden assistir però només els socis tenen dret a vot.
  2. Les Comissions estan formades per famílies voluntàries (sòcies o no) i son els espais d’execució que s’ocupen d’àmbits específics de participació a dins l’AFI.
  3. La Junta està formada per un equip de persones escollit pels socis en Assemblea, i és un espai de gestió, coordinació i lideratge. El mandat de la Junta és de dos anys.
  4. La Coordinadora és un espai de coordinació format per la junta i una vocal de cada comissió. 

 

La participació pot implicar la col•laboració estable en algun dels òrgans de l’associació, o pot ser de caràcter més puntual, en alguna de les moltes crides que fan les Comissions. La Junta de l’Afi es coordina mensualment amb l’Equip Directiu i forma part del Consell de Escolar i de la Comissió de convivència de l’escola.