Àmbits de participació
i col·laboració

Infants

Els infants opinen, proposen, escolten i són escoltats i escoltades, executen i valoren. Són part activa i compromesa del seu procés educatiu.

Equip docent

L'equip docent s'organitza per grups de treball per tal d'arribar a acords i planificar l'acció educativa. Les reunions combinen la part informativa, amb la reflexió pedagògica i amb la presa de decisions.

Famílies

L'Afi (Associació de famílies d'infants), dinamitza la participació de les famílies a la comunitat

Comunitat

Les comissions mixtes (formades per famílies i mestres):

La comissió d'esmorzars: És la comissió encarregada del funcionament del moment de l’esmorzar comunitari que fan els infants de P3 i els de P4 (aquests darrers només durant el primer trimestre), amb la col·laboració de les seves famílies. Cada curs, després del procés de matrícula, es fa una votació amb totes les famílies matriculades per decidir com seran els esmorzars: comunitaris i acompanyats per famílies, si hi ha disponibilitat, o bé si aquell curs no es podrà tirar endavant i seran individuals. És una de les comissions mixtes de l’escola, ja que l’espai de l’esmorzar forma part del PEC de l’escola Entença, per això l’equip pedagògic en forma part. A causa de la situació actual i de les mesures sanitàries excepcionals que s’han d’aplicar, els esmorzars no es poden dur a terme de forma comunitària tal i com fins ara s’havien realitzat. Esperem tornar a gaudir aviat d’aquesta experiència de compartir els esmorzars amb els infants.

La coordinació de la Junta de l'Afi amb l'Equip directiu

En el sí de les trobades compartim informació que fa que detectem aquelles necessitats que cal atendre. Segons als sectors que afecti, ens organitzem per dinamitzar la resposta des de l’estructura de l’Afi, de l’equip docent o bé, si inclou a tota la comunitat, des de la comissió de convivència.

Les comissions del Consell Escolar (formades per les representacions del Consell Escolar)

Totes les comissions del Consell Escolar estan formades per membres del Consell Escolar, famílies i l’equip pedagògic i/o l’equip directiu de l’escola.

A les comissions de menjador i d’extraescolars del Consell Escolar, l’Afi hi té protagonisme, ja que hi ha una relació contractual amb l’empresa i s’ocupa directament de la gestió d’aquests serveis tan importants per l’escola. Sempre en coordinació de totes les representants per a fer d’aquests espais un moment educatiu més. 

Més informació.

La comissió econòmica fa el seguiment dels ingressos i les despeses de l’escola i ret comptes en el sí del Consell Escolar. 

La convivència és un dels eixos primordials per a l’assoliment de l’èxit educatiu. L’escola pública com a Institució i cada una de les comunitats escolars tenim el compromís i l’obligació de crear una estructura organitzativa que afavoreixi la convivència. 

A l’escola Entença hem apostat per fer d’aquesta obligació una oportunitat perquè creiem fermament en el rol actiu que hem de tenir totes les persones de la comunitat escolar i educativa en el procés educatiu dels infants. 

Aquest procés ens interpel·la a tothom: infants, famílies, equip docent i de migdia, treballadores, i entorn. És des d’aquesta mirada que hem creat una comissió amb un funcionament singular amb l’objectiu de reconèixer i facilitar la implicació de totes les agents per tal de, conjuntament, acompanyar als infants en el seu procés d’aprenentatge, amb sentit i significat, desenvolupant el pensament crític i  els valors democràtics. 

Us expliquem a continuació com funciona la comissió de convivència de l’escola:

Reunions de la comissió de convivència

Formada per una persona representant de cada àrea, una persona representant de l’Afi, de les famílies al Consell escolar i de l’equip directiu.

Àrees de treball

Grups estables amb compromís de participació i amb interès sobre el tema. Si en vols formar part mira a l’apartat: contacte!

Equips de treball puntuals

Agrupaments puntuals de persones, oberts a tota la comunitat, que es creen des de les reunions de la comissió de convivència per articular les respostes a les necessitats de la comunitat. Quan se’n formi un, rebràs la convocatòria des del correu electrònic de l’escola!