Model pedagògic

Bases del model pedagògic

Aprenentatge basat en la investigació

En format de petits projectes oberts, que són planificats i que a la vegada inclouen la improvisació per tal de donar resposta a tot allò que va succeint al llarg del procés. Així, acompanyem els infants a adquirir les competències per a resoldre problemes reals.

Bases del model pedagògic

Aprenentatge basat en el moviment

Prenent com a punt de partida la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, dins i fora de la sala de psicomotricitat, d'on neix: el disseny dels espais de l'escola, la Psicomúsica i les Propostes de moviment, que acompanyen el creixement dels infants en la relació, en la creativitat, en la construcció dels aprenentatges cognitius i en l'art. Lligat així a l'aprenentatge amb sentit, en un entorn que possibilita explorar i construir significats sobre la pròpia existència, a la imaginació, trobant respostes "inacabades i canviants" a problemes reals, no materials.
Escola Entença Bases del model pedagògic

Objectius educatius prioritaris

Sistematitzar situacions que afavoreixin el pensament crític

Ponderant les informacions, matisant les respostes, interrogant la "veritat", a partir del saber i entenent el posicionament aliè, per a desgranar la complexitat de la societat de la informació, fugint de la confusió per l'excés d'inputs, i possibilitant així que els infants construeixin el seu posicionament personal reflexionat.

Objectius educatius prioritaris

Planificar l'acció educativa des de l'aprenentatge amb sentit

Connectant les situacions amb la seva vida per a resoldre problemes, materials i no materials, des d'una perspectiva global i integradora, emprant en cada situació diferents llenguatges.

Criteris d’organització pedagògica

El grup de referència de l'infant

Cada infant forma part d'un grup estable d'infants que es constitueix quan entren els primers infants a P3. Al llarg de l'educació infantil i primària aquest serà el grup de referència per l'infant. Aquests grups respecten les ràtios establertes pel Departament d'Educació, de 25/26 infants segons l'oferta de cada curs.

Cada grup estable té un espai de referència on comença i acaba la seva jornada. En aquest grup de referència neixen i es desenvolupen els projectes o processos d'investigació.

En el sí del propi grup, creem petits grups per a treballar col·lectivament o cooperativament. Els agrupaments són heterogenis per tal d'afavorir la inclusió amb el principi d'aprendre junts infants diferents.

Criteris d’organització pedagògica

Altres agrupaments

Per tal d'afavorir la naturalesa social del procés d'aprendre, hi ha moments durant la setmana en què s'agrupen infants de diferents cursos.