Projectes​

Programa d'innovació: "Escoles per la Igualtat i la diversitat"

Ens formem per tal de prendre consciència de la discriminació quotidiana i poder-la transformar, amb la voluntat de no ser còmplices de la mirada incomplerta, centralitzada, que afavoreixen inconscientment les posicions de privilegi i promou la desigualtat.
Programa d'innovació

La comissió de convivència

La convivència és un dels eixos primordials per a l’assoliment de l’èxit educatiu. Des de la comissió de convivència dinamitzem la participació de la comunitat (els infants, famílies, treballadores i entorn), en les àrees següents: 1. Sostenibilitat i medi ambient; 2. Diversitat i inclusió; 3. Transformació del conflicte; 4. Participació i comunicació. La comissió de convivència és el punt de trobada de tota la comunitat per a la reflexió d’aquells temes que ens afecten a tota la comunitat i que seran aprovats pel Consell Escolar.
Comisión de convivencia

Escoles + Sostenibles

Aquest curs (2021 – 2022) l’escola ens hem sumat al Projecte d’escoles més sostenibles. Les actuacions que farem estan vinculades al projecte que hem creat per aquest curs, La Model: un espai d’inclusió, del gris al verd.
Cartel Escoles + Sostenibles

Enfocament Restauratiu

Apostem per ser una escola restaurativa desenvolupant pràctiques proactives, que inclouen els cercles com a metodologia de base per crear comunitat i després les pràctiques responsives per gestionar conflictes i reparar danys, si cal.
Amb la metodologia del cercle busquem generar vincles, espais amables de confiança per compartir històries i promoure la inclusió, el respecte i la pertinença.
 
Enfocament Restauratiu

L'Aprenentatge Servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
Els infants de cicle inicial s’estan iniciant en l’aprenentatge servei del projecte de Cuidem el verd i els infants de cicle mitjà en el foment de la comunicació interna de l’escola a través del projecte de Ràdio Entença.
 

La Psicomotricitat Aucouturier (PPA)

Quan fracassa el procés de descentració, l’infant es queda atrapat en la subjectivitat i la pulsionalitat. És llavors que es desvincula de la capacitat d’aprenentatge Katty Homar
La psicomotricitat Aucouturier és transversal a l’escola, dins i fora de la sala de psico. Pel que fa a les sessions de psicomotricitat, la PPA, acompanya el recorregut maduratiu dels infants en el seu procés de socialització, a partir del joc espontani en el moviment.
La Psicomotricitat Aucouturier (PPA)
Josep Rota explica que la PPA es refereix, en definitiva, a tot el procés de construcció de la pròpia identitat. Identitat que es manifesta i es fonamenta a través del cos. Un cos que s’expressa a través de les relacions que estableix amb el seu entorn. Segueix afirmant que el moviment i l’acció són els mecanismes més importants que utilitzen els infants per evolucionar i, per tal que l’acció sigui una acció vertadera i eficient, és necessari, com a requisit indispensable, que sigui una acció compartida, que sigui en relació amb l’altre.
Des de la psicomotricitat Aucouturier hi neix la Psicomúsica , on, a més a més de material per a les accions motrius, a la sala hi ha instruments de percussió per acompanyar els infants en la conquesta de la música com a representació simbòlica d’un mateix.
Tot allò viu, es mou; tot allò que es mou, vibra; i tot allò que vibra, sona La psicomúsica és un projecte que hem creat a partir dels principis de la psicomotricitat aucouturier tenint en compte el paper fonamental de l’expressió sonora en el procés de socialització dels infants. Partim del so i de la vivència del soroll, com a simbolització de l’agressivitat innata en l’Ésser Humà per tal d’afavorir acords autèntics sonors que desemboquen en creacions en petit grup. La conquesta de l’ordre característica de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, esdevé, en el llenguatge sonor, la conquesta de la música.
Més enllà de la sala de psicomotricitat, basant-nos en els principis de la PPA, dissenyem els espais de l’escola i els materials a partir de la vivència de l’espai i la geometria en tres dimensions, on els infants hi juguen amb tot el cos. D’aquí apareix el concepte de matemàtica invisible.
La primera plataforma perforada, de forma quadrada amb angles de 90º la vàrem descobrir de les creadores Isabel Cabanellas i Clara Eslava. A partir d’allà vàrem dissenyar altres plataformes i materials per incorporar-hi amb una mirada fonamentalment matemàtica. Els escenaris pedagògics que ofereixen cada una de les plataformes i dels materials que oferim en elles conformen allò més genuí de l’escola Entença.
En l’educació primària la psicomotricitat Aucouturier evoluciona cap a les propostes musicals (a partir de la creació d’espectacles i de la vivència del llenguatge musical a través del moviment) i de l’expressió visual i plàstica. Aquests espais possibiliten el donar respostes a problemes intangibles que parlen de l’existència de les persones i que són la llavor i el substrat de la cultura, en un món en què la rapidesa ens pot portar, inconscientment, a deixar-nos de preguntar qui som i què necessitem, més enllà del que tenim.