Trets d’identitat

Aprendre a escollir, a prendre decisions responsables i actuar des de la implicació i la corresponsabilitat en els assumptes que els afecten, desenvolupant els valors democràtics, el pensament crític i també a partir de processos d’autoavaluació que els ajudin a conèixer com són i a millorar com a persones.

Acompanyem els infants creant un medi de confiança i de seguretat per a que puguin expressar i regular les seves emocions i sentiments, adquirint les competències personals i interpersonals.

Escoltem les inquietuds i els interessos dels infants i fem emergir el desig d’aprendre creant situacions i obrint possibilitats a l’infant, des d’una intenció “mobilitzadora”.

Estem compromeses en eliminar les barreres a l’aprenentatge i a la participació, per tal d’igualar les oportunitats de tothom. Parlem de l’evolució de la mirada, des de l’atenció a la diversitat, al suport a l’aprenentatge per a tothom i detectant i analitzant les barreres ocultes que impedeixen el desenvolupament en la igualtat. Igualtat entesa com a tracte diferent i per tant personalitzat tenint en compte les necessitats.

La mirada descentralitzada ens permet reconèixer les opressions que ens travessen i prendre consciència dels nostres privilegis per tal d’esdevenir una escola que no discrimini a ningú ni per qüestions de gènere, d’orientació afectivosexual, d’origen i cultural, familiar i funcional.

Quan parlem d’aprenentatge amb sentit, des d’un significat global, ens referim tan a l’ús dels sabers, com també a l’aprenentatge connectat a la interioritat de l’infant i en com donar forma a allò que l’habita.
Les famílies són les primeres. Des d’aquesta mirada, tenint en compte la perspectiva sistèmica, des de l’equip educatiu respectem la cultura i la història familiar, amb una actitud lliure de judicis, reconeixent-les, i situant-nos al seu costat per compartir el repte que tenim en comú, amb disponibilitat i complicitat.
Entenem la comunitat escolar com un agent de transformació social, oberta i vinculada a la comunitat educativa. A través del projecte de convivència de l’escola dinamitzem la participació implicant a tots els sectors de la comunitat posant en valor la responsabilitat que tenim conjuntament i cooperativament d’acompanyar els infants en el seu procés educatiu, que a la vegada esdevé un procés de transformació social.